Nhà 3become1 trên Archdaily

3Become1 được xuất bản trên Archdaily  

26 Nov, 2021 Readmore

3Become1 trên Tạp chí Kiến Việt

3Become1 trên Tạp chí Kiến Việt

15 Dec, 2020 Readmore

K-villa+ trên báo Nhân Dân, nhận giải Lotus Gold

K-villa+ được xuất bản trên báo Nhân Dân, nhận giải Lotus Gold

15 Dec, 2020 Readmore

K-villa+ trên báo Chính Phủ, nhận giải Lotus Gold

K-villa+ được xuất bản trên báo Chính Phủ, nhận giải Lotus Gold

15 Dec, 2020 Readmore

K-Villa+ trên Báo Dân trí

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Dân trí  

24 Jul, 2020 Readmore