Các công trình của Space+ luôn được sự  đón nhận từ các tạp chí uy tín chuyên ngành về Kiến trúc, các tờ báo điện tử, báo in nổi tiếng giới thiệu đến với cộng đồng.

 

Nhà 3become1 trên Archdaily

3Become1 được xuất bản trên Archdaily  

26 Nov, 2021 Đọc tiếp

3Become1 trên Tạp chí Kiến Việt

3Become1 trên Tạp chí Kiến Việt

15 Dec, 2020 Đọc tiếp

K-villa+ trên báo Nhân Dân, nhận giải Lotus Gold

K-villa+ được xuất bản trên báo Nhân Dân, nhận giải Lotus Gold

15 Dec, 2020 Đọc tiếp

K-villa+ trên báo Chính Phủ, nhận giải Lotus Gold

K-villa+ được xuất bản trên báo Chính Phủ, nhận giải Lotus Gold

15 Dec, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Báo Dân trí

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Dân trí  

24 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Báo Kiến thức

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Kiến thức  

24 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Báo Xây dựng

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Xây Dựng  

24 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên tạp chí Inhabitat

K-Villa+ được xuất bản tạp chí Inhabitat  

23 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Báo Đô thị

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Đô thị.net  

23 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Báo Doanh Nhân

K-Villa+ được xuất bản trên Báo Doanh nhân

21 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Tạp chí Kiến trúc Đời sống

K-Villa+ được xuất bản trên Tạp chí Kiến Trúc và Đời sống

21 Jul, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Tạp chí Kiến Việt

K-Villa+ được xuất bản trên Tạp chí Kiến Việt thuộc Hội KTS Việt Nam

18 Jun, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Tạp chí Archdaily

K-Villa+ được Tạp chí  Kiến trúc nổi tiếng Archdaily giới thiệu đến cộng đồng 

12 Jun, 2020 Đọc tiếp

K-Villa+ trên Tạp chí Kiến trúc

Công trình K-Villa+ được đăng trên Tạp chí Kiến trúc thuộc Hội KTS Việt Nam

21 Nov, 2019 Đọc tiếp

K-Villa+ trên tạp chí Ashui

K-Villa+ được xuất bản trên tạp chí Ashui

21 Nov, 2019 Đọc tiếp
Facebook
Instagram
Hotline
Contact
Messenger